GPS teemakaardid  

Küsige lisainfot:

kaardid@regio.ee

Tel: 731 0122


Regio pakub lisateenuseid GPS kaartide täiendamiseks ja võimalust koostada oma kaart GPS seadmesse.

  • Uuematesse GPS seadmetesse saab sisestada täiendavaid kasutaja-kaardikihte, mis võivad sisaldada alasid, joon- ja punktobjekte. Teemainfo objektid võivad olla ka otsitavad. Need on kasutatavad koos juhendavate detailkaartidega. Võimalik on lisada ka rasterpilti, näit. aerofoto.  
  • Oleme lisanud taustaks aerofoto, et kasutaja saaks looduses täpsema ülevaate. Aerofoto ei kata kaarti vaid jääb taustaks ja kaarti saab kasutada täisfunktsionaalsuses.
  • Valmistootena pakume Eesti metsaeraldiste kaardikihti Garmini seadmetele. Eristatud on erametsa ja RMK kinnistutel asuvad eraldised. Kõik eraldised on otsitavad huvipunktide alt katastritunnuse ja eraldise numbri abil. Sellist võimalust kasutavad juba mitmed firmad ning riigiasutused.
  • Kui soovite näha GPS seadmes lisaks täpsele aluskaardile veel oma punkte, piire, alasid või täiesti uut kaarti, siis valmistame tellija andmetest kiiresti spetsiifilise kaardi. Saame aidata ka andmete hankimisel ja töötlemisel.
  • Soovi korral koolitame teie töötajad ise uut teemakaarti looma ja kasutama. Pakume ka naviseadmete ja kaartide alast nõustamist.