Kaardirakendused

Kaardirakendused on töölauarakendusesed, mobiilis või veebibrauseris kasutamiseks loodud rakendused, kus kasutaja peamine tegevustik toimub kaardil. Rakendused võivad olla interaktiivsed, dünaamilised ja/või ka staatilised. Staatiliste kaardirakenduste puhul on tegemist fikseeritud kaardipildiga, kus rakenduse peamiseks rolliks on andmete pärimine ja kaardil kuvamine. Staatilist kaardirakendust saab muuta dünaamiliseks näiteks läbi animeerimise, muutes selliselt andmete visualiseerimise atraktiivsemaks. Interaktiivsete kaartide puhul antakse kasutajale võimalus sooritada kaardil erinevaid toiminguid- infokihtide vaatlemine, asukoha otsingud, teekonna arvutused jpm.

Kaardirakendused võivad olla täiesti eraldiseisevad ehk nii-öelda standalone versioonis või olla integreeritud osa suuremas infosüsteemis, näiteks kinnisvara portaalis objektide ja nende naabruses olevate huviobjektide kuvamiseks kaardil. Kaardirakendusi saab kasutada statistiliste andmete visualiseerimiseks, asukohtade otsinguks ja kuvamiseks, teekonna planeerimiseks, ruumiandmete kuvamiseks ja töötlemiseks, mängudeks jpm.

Kaardirakenduste valdkonnas on Regiol võimekus pakkuda lahendusi maailmas üha enam kasutatavas geoturunduses. Geoturunduslik lähenemine hindab objektiivselt asukohaspetsiifilisi tegureid, mis mõjutavad näiteks poodide, müügiterritooriumide, sihtrühmade, kauplusekettide ja jaotusvõrkude edukust ning annab firmadele võimaluse  analüüsida uusi võimalusi soodsama turupositsiooni kindlustamiseks. 

Kaardirakenduste põhjaks saab valida raster- või vektorkaarte. Rasterkaardi puhul on aluseks rasterpilt .jpg või .png formaadis, mis on kaardiserveri poolt eelnevalt valmis joonistatud ja selliselt seda ka rakenduses kujutatakse. Vektorkaardi puhul saab rakendus kaardiserverilt vektorandmed ja kaardipilt joonistatakse valmis rakenduses endas. Tänu sellele lubab vektorkaart kaardipildi pööramist ja kallutamist, kaardi dünaamilist kujundamist näiteks vastavalt pealmistele infokihtidele (asukohtade kaart vs navigatsiooni kaart) või ka öö ja päeva režiimile (tumedas vs heledas toonis kaart). Kasutajakogemus

“Apteegireformi tarbeks loodud ning hilisemalt mugandatud kaardirakendus on visuaalselt väga hea, informatiivne ning kasutajale kergelt haaratav. Koostöö on olnud väga meeldiv ning tööd on õigeaegselt tehtud, eriti tõstaksin esile Regio valmidust vajadusel kaarti ja andmeid sõltumata ametlikust tööajast väga operatiivselt uuendada.”

Marju Sammul, Ravimiameti statistikabüroo spetsialist


Pokuloenduse rakendus sai vahva ja praktiline ning seega on pokuperel nüüd lõpuks ometi võimalus teada saada, kui suur nende suguselts õigupoolest on! Loodushuvilistele peredele ning õpetajatele on see igatahes hea töövahend, et lastega koos looduses midagi toreasjalikku ette võtta. Ladusaks kujunenud koostöö Regio kaardimeistritega sai alguse juba 2017. a teedeatlases ning – pikk jutt lühidalt – lootus on, et koos loodud märgalade kaardikiht vormub ehk kunagi ka millekski enamaks. Rakendus on edukalt kasutusel olnud kahel kevadel ja vast ei jää kaks ilma kolmandata. Aitäh!

Nele Hendrikson, Pokumaa juhataja 2016-2020