API teenused

Regio ruumiandmete API teenused võimaldavad klientidel oma rakendustes ja süsteemides lihtsalt ja kiiresti üle interneti kasutada Regio andmebaasi andmeid. Regio ruumiandmebaas on kõige täpsem ja ajakohasem andmebaas Balti riikide kohta, mida uuendame igapäevaselt. Meie API teenused on lihtsasti integreeritavad, selge dokumentatsiooniga, aitame leida parimad lahendused klientide töövoo või rakendusega liidestamisel

Regio ruumiandmete API teenused on suurepärased lahendused neile klientidele, kes soovivad oma rakendustes või süsteemides töötada erinevate ruumiandmetega: korrektsel kujul aadresside otsimine ja andmebaasi sisestamine, teede info ja navigeerimine, teekonna arvutamine, huviväärsused, erinevad aluskaardid. Regio API teenused võimaldavad klientidel oma andmete haldamise ja kasutamise protsessi lihtsustada, säästa aega ja raha ning keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal kui Regio meeskond tagab andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse. 

Regio API teenused on tõhusaks abiks näiteks korrektsel kujul e-poes aadressi sisestamisel veebitellimuses või kliendiks registreerimisel, kulleritele ja kaubavedajatele optimaalseima teekonna leidmisel ja kauba laialiveol, teekonnaarvutuseks; ettevõtetele kaardil asukoha märkimisel, ettevõtte tegevusega seotud teemakihtide näitamisel ja oma ettevõtte vajaduste põhise kaardirakenduse loomisel. Regio API teenuseid on võimalik klientide vajaduste järgi kohandada. Pakume ka tuge teenuste integreerimisel ning komplektsete kaardirakenduste arendust. Kaardirakenduste kohta leiad rohkem infot siit.

Aadressid

API-teenusena pakume ligipääsu Regio igakuiselt uuenevale aadressandmebaasile. Teenust saab enda rakendusse, kodulehele või mujale kasutusele võtta täpselt nii, nagu vaja. Regio aadressiotsing tagastab soovi korral lisaks kehtivatele aadressidele ka kehtetuid ning aegunud aadresse. Muu hulgas sisaldavad aadressandmed ka talunimesid, korterinumbreid ning sihtnumbreid (postiindeksid).

Geokodeerimine

Geokodeerimise (Geocode) teenus võimaldab leida tekstiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (ka koos koordinaatidega), ühtlasi ka veenduda sisestatava aadressi korrektsuses. Soovi korral on võimalik otsida ka kehtetuid aadresse. 

Tutvu dokumentatsiooniga

Pöördgeokodeerimine

Pöördgeokodeerimisel (Reverse geocode) leitakse asukohakoordinaatidele vastav täismahus aadress teksti kujul. Näiteks võib pöördgeokodeerimisest abi olla siis, kui on vaja teada positsioneerimise tulemusena saadud asukohakoordinaatidele vastavat lähimat aadressi.

Tutvu dokumentatsiooniga

Kohanimeloend

Kohanimeloendi ehk geograafilise leksikoni (Gazetteer) abil saab hierarhilisest aadress-süsteemist välja sõeluda korrektse teksti kujul aadressi, alustades üldisemast: riik, maakond, vald, asula/alevik kuni korteri numbrini välja. Gazetteer võimaldab väljundina anda ka näiteks kõik aadressid ühes linnaosas kui aadressi muutmise ajalugu. 

Tutvu dokumentatsiooniga

Huviobjektid

Regio Baltimaade huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab kokku üle 174 000 objekti, mida on võimalik API kaudu kliendi kaardirakenduses vm lahenduses kasutada. 

Tutvu dokumentatsiooniga


Logistikaülesannete lahendamine

Regio teede – ja navigatsiooniandmetel põhinev teekonna leidmine (Routing, Directions) kliendi tarkvaras ja veebirakenduses. Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse suunalisust, sõiduradasid, pöördevõimalusi, maksimaalset lubatud sõidukiirust, kõrguspiiranguid jpm.

Teekonnaarvutus

Teekonna leidmine kahe ja enama punkti vahel, koos teekonna juhistega eesti või inglise keeles.

Tutvu dokumentatsiooniga

Teekonna optimeerimine

Teekonna optimeerimine võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel (Traveling Salesman Problem).

Tutvu dokumentatsiooniga

Kaugusmaatriks

Kaugusmaatriks (Distance matrix) on erinevate lähte- ning sihtpunktide vaheliste kauguste tabel, milles kaugused on mõõdetud mööda teed. 

Tutvu dokumentatsiooniga


Aluskaardid

Täpseim ja ajakohaseim Baltimaade kaart! API teenuse kaudu uueneb kasutatavas tarkvaras või veebirakenduses kaardiandmestik automaatselt. Valida on erinevate raster- ja vektorkaartide vahel. 

Rasterkaardid

Rasterkaardi kaarditükid (map tiles) on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel. WMS puhul on võimalik valida kuvatavaid andmekihte (teed, hooned, maakasutus). Kaardipilt kuvatakse kasutaja etteantud parameetrite järgi (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm). WMSi kaarditükid genereeritakse vektorandmetest, näiteks .shp failist, PostGIS andmebaasist vms. TMS puhul on kaarditükkidel fikseeritud suumiastmed, stiilid, projektsioon, andmekihid, mida kasutaja muuta ei saa. Algandmeteks kasutatakse mõnda teist kaarditeenust, näiteks WMSi. 

Tutvu dokumentatsiooniga

Vektorkaart

Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värve, esitusviisi). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub graafikakaardist. Vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm) alusel, sealjuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele. 

Tutvu dokumentatsioonigaKasutajakogemus

“API kasutuselevõtt tegi meie töö lihtsamaks, sest me ei pidanud hakkama ise arendama aadressotsingu lahendust, sest see oli API lahenduses juba realiseeritud. Kuna meie projekt oli ajakriitiline, siis Regio pakutud lahendus sobis meile väga hästi. Lisaks on olnud suhtlus nii arendusfaasis kui hilisemas kiire ja produktiivne.”

Kristel Koidu, IT tooteomanik, Eesti Energia AS