Kliendilood

Ravimiamet

Valdkond: kaardirakendused

Ravimiameti apteekide kaardirakendus annab ülevaate Eestis paiknevatest apteekidest. Algne rakendus arendati 2019. a apteegireformi silmas pidades. Reformijärgselt täiendati rakendust selliselt, et see annaks ülevaate Eestis tegutsevatest apteekidest.

SA Hiiumaa Arenduskeskus

Valdkond: kaardirakendused

SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel valminud turismi kaardirakendus annab hea ülevaate Hiiumaal paiknevatest huviväärsustest ja soovitab põnevaid külastusteekondi. Rakendust on mugav kasutada nii mobiiltelefonis kui ka sülearvutis.

Estonian Fiber OÜ

Valdkond: ruumiandmete töötlus ja analüüs

Regio on partneriks ettevõttele Estonian Fiber OÜ fiiberoptilise kaablivõrgu ruumilise planeerimise, ehitusplaanide ettevalmistuse ja ehitatud võrgu dokumenteerimise projektides. Tegemist on andmetöötluse ja digitaliseerimistöödega, kus kasuks tuleb nii ortofotode lugemise oskus, fiiberoptilise võrgu põhimõtete teadmine, GIS/CAD tarkvarade tundmine ning ruumiandmete komplekteerimise, töötlemise ja valideerimise kogemus. 

Swedbank

Valdkond: Regio API teenused

Swedbank kasutab Regio aadressandmeid üle API teenuse oma portaalides ja infosüsteemides. Eesti, Läti ja Leedu aadressid saadakse Regio andmebaasist ühtses struktuuris, mis lihtsustab ettevõtte tööd, kuna puudub vajadus aadresse erinevatest allikatest otsida. 

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ

Valdkond: ruumiandmete töötlemine ja analüüs

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ soovis panustada ökoloogilise jalajälje vähendamisse ja planeerida oma töötajate koju-tööle-koju ühistranspordi teekondi. Regio arvutas neile välja optimeeritud veoringid töötajate ühiseks tööle- ja kojuveoks. 

Leviring OÜ

Valdkond: kaardifailid

Leviring annab välja igal aastal uuenevat tasuta turismivoldikute sarja. Regios valmivad sarja jaoks Eesti maakondade ja linnade kaardid, kuhu märgime soovitud objektid numbritega. Klient saab meie käest õiges mõõdus trükikõlbuliku kaardifaili, mille lisab oma kujundusse.

Transpordiamet

Valdkond: ruumiandmed

Transpordiameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab teekasutajatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Regio tarnib rakenduse Tark Tee teekonnaplaneerija jaoks Eesti teede ja tänavate andmeid koos navigatsiooniinfoga – teedemaatriksi andmeid. Teedemaatriksi andmed on komplekteeritud nii, et need sobivad kasutamiseks ESRI Network Analysti põhises süsteemis.

Elering AS

Valdkond: GPS-kaardid

Regiol on Eleringiga pikaajaline koostöö Garmini GPS-seadmetesse lisakihtide loomisel. Lisakihid ehk teemakaardid võimaldavad olemasolevale aluskaardile (näiteks Regio topokaart) lisada just sellist täiendavat infot ning objekte, mida kasutaja vajab. Eleringile koostatud teemakaardid on valminud vastavalt tellija nõuetele, kasutades Eleringi enda andmeid.

Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast rahandusministeeriumile.

Rahandusministeerium

Valdkond: ruumianalüüs

Rahandusministeeriumi poolt tellitud töö eesmärk oli anda ülevaade raudtee reisijateveo potentsiaalist „igapäevasõitude“ lähtekohast, tuginedes raudtee mõjupiirkonnas elavate inimeste hulgale. Vaadeldi neid raudteelõike, kus viimase 25 aasta jooksul on toimunud regulaarne reisijate vedu ning ka neid raudteelõike, mis on üles võetud või kus tänapäeval reisirongiliiklust ei toimu. Tegu oli kordusuuringuga, mille eeskujuks oli 2010. aastal samuti Regio poolt teostatud potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulga ja tagamaa uuring. Tookordseks tellijaks oli Siseministeeriumi Planeeringute osakond.

Aknarulood

Valdkond: seinakaardid

Kaardiga aknaruloo puhul saab kaks ühes: soovitud kaardi ning aknakatte. Selline lahendus on ideaalne nii koolis, lastetoas kui ka kontoris. Ruloole on võimalik trükkida kõiki Regio seinakaarte. Rulood valmivad eritellimusel, arvestades tellija akna mõõte.

Pluss Arhitektid OÜ

Valdkond: seinakaardid

Pluss Arhitektid OÜ soovis büroo klaasseinale Tallinna kaarti, et märkida sinna oma tehtud projektid, aga eesmärgiks oli ka klaasseina ohutumaks muutmine.

Arhitektidel oli kindel nägemus, millise kujundusega kaart peaks olema ning koostöös tellijaga valmiski ajakohane ja infotihe kaart, mis on samas ka efektne sisekujunduselement.

 

Välikaardid

Valdkond: välikaardid

Välikaart on hea abimees, et külaline saaks võõrast piirkonnast ülevaate ja leiaks kiirelt huvipakkuva koha. Olgu see siis vaatamisväärsustega kaart asula keskuses või sissesõidu juures, infostend mõisa või muu ajaloolise objekti territooriumil või kalmistu välikaart, kus saab ära näidata ka kultuuritegelaste hauaplatsid.

 

Seinakaardid

Valdkond: seinakaardid

Regio Eesti seinakaart on koostatud lähtuvalt kooligeograafia õppekavast. Geograafiaklassi abivahendiks sobivad hästi ka meie Euroopa ja maailma kaardid. Muidugi on sellised kaardid toetavaks õppematerjaliks ka kodus lastetoas või töökabinetis. Kaartide vormistamise valik on lai: rulli keeratavast paberkaardist kuni tugeval alusel ja raamitud kaardini.

 

Tartu Ülikooli muuseum

Valdkond: välikaardid

Tartu Ülikooli muuseumi tellitud kaardi eesmärgiks on markeerida Tartu keskaegse linnamüüri ja bastionide kunagised asukohad tänapäevasel kaardil, lisaks näidata linnamüüri jäänuseid, mis praeguseni alles on. Kaardist valmis nii suur välistend kui ka väiksemas mõõdus kaardid muuseumisse, külalistele kaasa ostmiseks.

 

Tallinna Linnavalitsus

Valdkond: seinakaardid

Koostasime ja trükkisime Tallinna linnavalitsusele 2021. aastal suured Tallinna seinakaardid (mõõtkava 1:10 000, mõõdud 226 x 172 cm), kasutades kaartide koostamisel linnavalitsuse täpseid geoandmeid. Kokku sai kaarte trükitud lausa 140 tk ja need ehivad nüüd paljude linnaasutuste (volikogu, linnaametid, linnaosavalitsused) ja linna allasutuste (raamatukogud) seinu.

 

Jõgevamaa

Valdkond: atlased ja turismikaardid

Pika koostöö raames Jõgeva maakonna ja valdadega valmisid Regios Jõgeva valla välikaardid, erinevad turismitrükised ning Kalevipoja matka- ja rattaradade kaardid. Lisaks kaartidele koostasime ka infotekstid ja korraldasime nende tõlkimise, tegime trükiste kujunduse ja küljenduse ning organiseerisime trükkimise.

 

SUPPA Advisers OÜ

Valdkond: seinakaardid

Kaardipildiga tapeet püüab pilke nii kodus kui ka kontoris ja muudab väiksemad ruumid avaramaks. Tapeedile on võimalik trükkida tellija poolt soovitud piirkonna kaart, aga ka kõiki Regio standardkaarte. Pildil on Tallinna kaart OÜ Suppa Advisers’i kontoris, mis valmis loomingulises koostöös kaardientusiastist tellijaga.