Ruumiandmete andmebaas

Aadressid

Baltimaade aadresside andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab kokku umbes 2,4 miljonit kirjet, sh maapiirkonna (talude, katastriüksuste) aadressid. Kõigi kolme riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Kõikide Balti riikide aadresse uuendatakse pidevalt riiklike aadressiandmete abil. Regio aadressandmebaasist on võimalik teha just sellise formaadi ja struktuuriga väljavõtteid, mis kõige paremini kliendi soovide ja vajadustega kokku lähevad. 

Korrastame kliendi poolt edastatud olemasolevaid Balti riikide aadresside andmebaase normeeritud kujule ning lisame koordinaadid ja sihtnumbrid, mis on iga postisaadetise aadressi kohustuslik osa. Aadresside korrastamine on vajalik ettevõtetele, kellel on suur kliendiandmebaas. Täpsed aadressandmed aitavad kindlaks teha, kus midagi asub. Aadresse vajab iga organisatsioon, kes vajab mistahes põhjusel täpset ja ajakohast aadressiteavet. Näiteks riigi hädaabiteenused, pangandusettevõtted, kinnisvaraettevõtted, e-poed, kullerifirmad, taksofirmad. Veebikaubanduse jätkuva suure kasvu taustal muutub korralik aadresside andmebaas aina olulisemaks.

Teed ja navigatsioon

Baltimaade teede ja navigatsiooni andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab kokku umbes 370 000 km teid. Andmed on kõigis kolmes riigis ühesuguse struktuuriga ja sidusalt ühendatud, nii on võimalik navigeerida näiteks Tallinnast Vilniusesse. Teede infot uuendatakse pidevalt erinevatest allikatest saadud info põhjal – koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega registritest, välitöödelt ja võrdlusest ortofotode ning satelliidipiltidega. 

Regio navigatsiooniinfo andmebaas sisaldab sõiduradade ja nende ühenduvuse, keskmise sõidukiiruse, pöördepiirangute, ajaliste piirangute, sõiduki tüübist sõltuvate piirangute, hoiatusmärkide, suunaviitade jne infot. Regio Baltimaade navigatsiooniandmed on täpseimad ja aitavad ettevõtetel logistikakulusid vähendada. Teede ja navigatsiooniinfot saab kasutada kiireima või lühima marsruudi leidmiseks, teekonna optimeerimiseks, see võib aidata säästa aega ja kütust ning parandada kohalejõudmise täpsust. Teede ja navigatsiooniinfot vajavad ettevõtted ja organisatsioonid, kes tegelevad logistika, marsruutide planeerimise, kaupade kohaletoimetamisega, kõik, kes vajava teavet teede ja marsruutide kohta: kullerifirmad, taksofirmad, erinevad veondusettevõtted. 

Hooned

Baltimaade hoonete andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab hoonete ruumikujusid, kaardistatud on kõik kolm riiki täies ulatuses. Hoonete ruumikujusid saab siduda aadressidega, lisainfona on küljes hoone kõrgus, kasutusotstarve, kusjuures ühel hoonel võib olla määratud mitu kasutusotstarvet. 

Hooneid uuendatakse ortofotode, riiklike topograafiliste andmekogude, EHR (Riiklik Ehitisregister) väljavõtte, teostusjooniste, planeeringute ja andmete kasutajatelt tulnud info alusel. Hoonete ruumikujusid saab kasutada linnaplaneerimises, kinnisvara haldamises, arhitektuuri ja ehituse, kinnisvara müümise ja hooldamise valdkonnas, riigi hädaabiteenuste, turvalisuse ning turismi valdkonnas. Hoonete andmed võimaldavad paremat mõistmist hoonete ehitamise, funktsionaalsuse ja asukoha kohta ning aitavad kasutajatel visualiseerida oma asukohta ruumis. 

Maakate

Baltimaade maakatte andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab andmeid kõigi kolme Balti riigi metsade, vetevõrgu, parkide, kalmistuste, staadionite jms kohta. Nime olemasolul märgitud lisainfoks ka objekti nimi. Kõigi kolme riigi andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. 

Kliendi soovil teeme andmebaasist erinevate kihtide väljavõtteid, korrastame või kogume soovitud andmeid. Maakatte andmeid saab kasutada taustakaardi, aluskaardi või teemakaardi koostamiseks kas planeerimisel, ehitamisel või ruumianalüüsil. Valmistame vastavalt kliendi soovile erineva infotiheduse ja infohulgaga vektor- ja rasterkaarte nii arvutitesse, telefonidesse kui ka GPS-seadmetesse. 

Huviväärsused

Baltimaade huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) andmebaas Eesti, Läti ja Leedu kohta sisaldab kokku üle 174 000 objekti. Valitud kategooriatel on huviväärse objekti ulatus esitatud ka alana (Area of Interest). Kõigi kolme riigi andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse.  Kogutud ja ühtlustatud on väga erinevates kategooriates objekte, kogume ja korrastame ning seome koordinaatidega kliendi soovi korral erinevaid objektide loendeid. 

Baltimaade POI andmestik on unikaalne, mahukas ja pidevalt uuenev. Uuendamiseks kasutatakse erinevaid infoallikaid: riiklikud registrid, kodulehed, turismiportaalid, klientide ja andmekasutajate teated jne.Tänapäeva digitaalse maailma jaoks, kus liikumine, asukohapõhised teenused ja reklaamid muutuvad üha täpsemaks ja efektiivsemaks, on POI andmed üha olulisemad. POI andmeid on kasulikud erinevates planeeringutes ja analüüsides, saamaks ülevaadet olemasolevatest objektidest või leidmaks potentsiaalseid uusi asukohti. POI objektid nagu vaatamisväärsused, muuseumid, restoranid, hotellid, parkimiskohad jne on olulised nii turistidele ja reisijatele kui ka majutus-, toitlustus- jt turismi valdkonnas tegutsejatele. Ettevõtted saavad kasutada POI objekte, et leida uusi ärivõimalusi ja kliente. Kasutajakogemus

„Regio on olnud meile pikaajaline ruumiandmete partner, kes on pakkunud meile erinevaid ruumiandmeid, konsultatsiooni ja andmetöötlust. Nad on meie tagasisidele alati kiirelt reageerinud ja kõik muudatusettepanekud on ka tähtaegselt tarnetesse jõudnud. Lisaks on nad olnud alati abivalmis ja on lahkesti nõus oma ekspertteadmisi kaartidest ja ruumiandmetest meiega jagama.“

Kaido Irdt, IT tooteomanik, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus


„Oleme Regio näol leidnud endale partneri, kelle pühendumus ning aastatepikkune kogemus on võimaldanud meil astuda olulisi samme andmekvaliteedi parendamise suunas. Partner, kes näeb kaugemale tähtaegadest ning mõtleb kaasa kõiges, mis ruumiandmetega seondub, on meile hindamatu väärtusega.“

Tiiu Kelviste, ruumiandmete valdkonna juht, Tartu linnavalitsus


Regio on Maanteeametile olnud partneriks teekonnaarvutuse teenuse juures. Lisaks kvaliteetsetele andmetele saime igakülgset tuge ka teenuse seadistamisel ja töölerakendamisel. Samuti on Regio alati oodanud meie tagasisidet, et oma toote taset hoida ja tõsta. Suhtlus Regioga on kulgenud sujuvalt ja probleemideta.

Hannu Ploompuu, teeinfo analüütik, Maanteeamet