Kaardifailid

Lisaks paberkaartidele on Regiost võimalik tellida kaardifaile trükistesse (raamatud, brošüürid, voldikkaardid jmt) ja veebilehtedel kasutamiseks.

Võimalik on tellida näiteks aluskaart kohanimede ja teedevõrguga, kuhu tellija saab oma teemainfo ise lisada. Soovi korral saab tellida detailsema kaardi, millele on tellijale vajalikud teemakihid lisatud Regio poolt. Kaardifailid müüakse kasutuslitsentsi alusel ja ostjaga sõlmitakse kaardifaili kasutuslitsentsi leping. Litsentsilepingu üldiste tingimustega saab tutvuda siin.