Ruumiandmed ja GIS-lahendused

Kellele ja miks on ruumiandmed olulised ja vajalikud?

Ruumiandmetel on tänapäeval üha suurem roll, kuna need võimaldavad meil mõista paremini meid ümbritsevat maailma. 

Geograafilist teavet, ruumiandmeid kasutatakse väga erinevates valdkondades, sealhulgas linnaehituse, kinnisvaraarenduse, keskkonnakaitse, planeerimise ja projekteerimise. Märkimata ei saa jätta ka telekommunikatsiooni, transpordi ja logistika planeerimist, rahvatervise, turismi, jaemüügi ning mitmeid teisi. 

Asukohapõhise info kasutamine aitab asutustel ja ettevõttetel hinnata hetkeolukorda. Mõista oma kliente, turge ja konkurentsi ning teha paremaid, teadlikke otsuseid, parandada oma teenuseid, vähendada oma kulusid ning riske. 

Regio pakub erinevaid ruumiandmeid ning ruumiandmete teenuseid, mis aitavad teil kasutada neid andmeid oma ärieesmärkide saavutamiseks. 

Meie ekspertide kogemused ja teadmised aitavad teil leida õigeid lahendusi, et saavutada oma eesmärke. Oleme valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi, et aidata teil ruumiandmete maailma avastada. Võta meiega ühendust!

Ruumiandmed Regiost!

Pakume BaltimaadeEesti, Läti ja Leedu – kohta täpsemaid ja täielikumaid andmeid, kui globaalse haardega tegijad, kuna tunneme kohalikke olusid ning eripärasid paremini. Me suudame reageerida kiiresti ja omame head ülevaadet enamkasutatavatest avalikest ruumiandmete kogudest. Meie meeskond on alati valmis vastama teie küsimustele ja pakkuma sobivaid lahendusi, et saaksite oma vajadustele vastava kvaliteetse toote või teenuse. 

Kõik kolm riiki on ühtses süsteemis, mis teeb andmete ja lahenduste kasutamise eriti mugavaks ettevõtetele, kes tegutsevad kõigis Baltimaades või vajavaid andmeid kõigi kolme riigi kohta koos. 

Regio andmebaasi iseloomustab eelkõige atribuutide rohkus ning andmete kvaliteet. Erilist tähelepanu on pööratud andmete ajakohasuse hoidmisele. 

Andmete uuendamine ja ajakohasena hoidmine saavutatakse koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega erinevatest registritest, välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega.