Ruumiandmed ja GIS-lahendused

Regio ruumiandmete andmebaas on mahukas, pidevalt uuenev ning ühtlase kvaliteediga ruumiandmebaas, sisaldades infot peamiste ruumis paiknevate nähtuste kohta (aadressid, hooned, teed, maakate jpm).

Regio andmebaas sisaldab infot Eesti, Läti ja Leedu alade kohta.

Regio andmebaasi iseloomustab eelkõige atribuutide rohkus ning andmete kvaliteet. Erilist tähelepanu on pööratud andmete ajakohasuse hoidmisele, võimalusele sooritada andmetega erinevaid päringuid, analüüsida ruumi ning andmeid ruumis.

Andmete uuendamine ja ajakohasena hoidmine saavutatakse koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega.

Regio ruumiandmete töötlemise kompetentsi erilisus tuleneb:

  • pikaajalisest kogemusest (aastast 1991) ruumiandmete töötlemises ja andmebaaside haldamises, mille käigus on parendatud ja optimeeritud tehnoloogiaid ning tööprotsesse
  • oskusest ruumiandmeid koguda, hallata ja ette valmistada väga laia spektriga tarbijaskonnale – kartograafia, veebikaardi lahendused, mobiilindus, logistika, planeerimine, optimeerimine
  • täislahenduste pakkumisest– ruumiandmete töötlemine ja kaartide kujundamine käivad käsikäes

Regio on kogunud Eesti ala kohta digitaalseid ruumiandmeid juba üle 30 aasta. Tänaseks hallatakse kogu Baltimaid hõlmavat andmebaasi.