Regio ruumiandmed

Aadressid

Regiol on Eesti, Läti ja Leedu kohta pidevalt uuenev ja täpne aadresside andmebaas. Kõigi kolme riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Kõikide Balti riikide aadresse uuendatakse riiklike aadressiandmete abil.

Regio aadressandmebaasist on võimalik teha just sellise formaadi ja struktuuriga väljavõtteid, mis kõige paremini kliendi soovide ja vajadustega kokku lähevad.

Samuti korrastame kliendi poolt edastatud olemasolevaid Eesti aadresside andmebaase normeeritud kujule ning lisame koordinaadid ja sihtnumbrid.

Lisaks aadressidele sisaldab Regio aadressandmebaas veel infot mitteametlike kohanimedeendiste aadresside ja loodusobjektide kohta.

Teed ja navigatsioon

Regio haldab maailmas unikaalset Baltimaade teede ja navigatsiooniinfo andmebaasi, milles sisalduvate andmetega on võimalik lahendada logistilisi ülesandeid, lisaks sisaldab andmebaas põhjalikku navigatsiooniinfot.

Teedeinfot uuendatakse pidevalt erinevatest allikatest saadud info põhjal – koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, info kogumisega välitöödelt ja võrdlusest ortofotodega. Kõigi kolme riigi andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse.

Regio pakub mitmeid  andmebaasi väljavõtteid navigeerimiseks.

Regio navigatsiooniinfo andmebaas sisaldab sõiduradade ja nende ühenduvuse, keskmise sõidukiiruse, pöördepiirangute, ajaliste piirangute, sõiduki tüübist sõltuvate piirangute, hoiatusmärkide, suunaviitade jne infot.

Hooned

Regio andmebaas sisaldab hoonete ruumikujusid koos hoonete kohta käiva lisainfoga. Nii Eesti, Läti kui Leedu riigi aladel on hooneid kaardistatud terve riigi ulatuses. Hoonete ruumikujud on seotud aadressidega. Lisaks on hoonete ruumikujudel lisainfona küljes kasutusotstarve, kusjuures ühel hoonel võib olla määratud mitu kasutusotstarvet.

Hooneid uuendatakse ortofotode, riiklike topograafiliste andmekogude, EHR väljavõtte, teostusjooniste, planeeringute ja andmete kasutajatelt tulnud info alusel.

Maakate

Regio andmebaas sisaldab maakatte andmeid kõigi kolme Balti riigi kohta. Kõigi kolme riigi andmed on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse.

Metsade, parkide, staadionite, kalmistute ja vetevõrgu objektidel on nime olemasolul märgitud lisainfoks ka objekti nimi.

Kliendi soovil teeme andmebaasist erinevate kihtide väljavõtteid, korrastame või kogume soovitud andmeid.

Lisaks valmistame vastavalt kliendi soovile erineva infotiheduse ja infohulgaga rasterkaarte nii arvutitesse, telefonidesse kui ka GPS-seadmetesse väljaspool võrgukeskkonda (offline) kasutamiseks.

Huviväärsused

Regio andmebaas sisaldab infot ka huviväärsuste ja turismiobjektide (POI – Points of Interest) kohta kõigis Balti riikides. Kogutud on väga erinevates kategooriates objekte, mis on eristatud tüübi järgi.

Eesti, Läti ja Leedu POI andmestik on pidevalt uuenev. Uuendamiseks kasutatakse erinevaid infoallikaid: riiklikud registrid, kodulehed, turismiportaalid, klientide ja andmekasutajate teated jne.

Et saaksime teie soovidest ja vajadustest parema ülevaate, palume tellimuse täpsustamiseks täita
hinnapäringu vorm.

Täpsema info Regio ruumiandmete kohta leiad e-poest.

E-post: kaardid@regio.ee
Telefon: 731 0122

Kasutajakogemus

„Regio on olnud meile pikaajaline ruumiandmete partner, kes on pakkunud meile erinevaid ruumiandmeid, konsultatsiooni ja andmetöötlust. Nad on meie tagasisidele alati kiirelt reageerinud ja kõik muudatusettepanekud on ka tähtaegselt tarnetesse jõudnud. Lisaks on nad olnud alati abivalmis ja on lahkesti nõus oma ekspertteadmisi kaartidest ja ruumiandmetest meiega jagama.“

Kaido Irdt, IT tooteomanik, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus


„Oleme Regio näol leidnud endale partneri, kelle pühendumus ning aastatepikkune kogemus on võimaldanud meil astuda olulisi samme andmekvaliteedi parendamise suunas. Partner, kes näeb kaugemale tähtaegadest ning mõtleb kaasa kõiges, mis ruumiandmetega seondub, on meile hindamatu väärtusega.“

Tiiu Kelviste, ruumiandmete valdkonna juht, Tartu linnavalitsus


Regio on Maanteeametile olnud partneriks teekonnaarvutuse teenuse juures. Lisaks kvaliteetsetele andmetele saime igakülgset tuge ka teenuse seadistamisel ja töölerakendamisel. Samuti on Regio alati oodanud meie tagasisidet, et oma toote taset hoida ja tõsta. Suhtlus Regioga on kulgenud sujuvalt ja probleemideta.

Hannu Ploompuu, teeinfo analüütik, Maanteeamet