Kvaliteet

Regios peame kvaliteetseks tööd siis, kui klient on tulemusega rahul ja see on saavutatud majanduslikult ökonoomselt.

Klientide usaldus on meile kõige kallim. Selle teenime, kui peame oma lubadusi ja teeme tööd kvaliteetselt. Kvaliteet annab töömõnu. Esimesena on hea meel hästi välja tulnud tööst tegijal endal. Seejärel kolleegidel, sest Regios ei saa enamasti tööd üksi teha. Lõpuks on oma tööd mõnus teha meie klientidel, kui nad Regio kvaliteetseid tooteid ja teenuseid kasutavad.

Kvaliteet on hinnatud kliendi poolt. Kui vähegi võimalik, analüüsime oma tegevust koos kliendiga nii projekti käigus kui ka lõpus. Oleme tähelepanelikud oma tarnijate suhtes ja anname neile klientidena abistavat tagasisidet.

Regiolased töötavad peaga. Peaga töötajad püstitavad ise tööülesanded, mõtestavad isiklikku panust ühisesse tulemusse ning sõnastavad oma eesmärke. Just regiolased on edu põhiline võti, palju vähem on see seadmetes ja materjalides. Selline töökorraldus annab vabaduse kõrval ka suure vastutuse igale regiolasele. Regio juhtkonnal on veel lisavastutus innustada igal aastal kõrgemate eesmärkide püstitamist ja jälgida eesmärkide täitmist.

Ütleme, mida teeme ja teeme, mida ütleme. Võtame vastutuse tegevusala kehtivate õigusaktide ja normide täitmise osas. Austame ettevõtte sisereegleid.

Pürgime selle poole, et saada järjest paremaks. Me õpime vigadest, analüüsime järjekindlalt oma tegevust, uuendame tööviise ja õpime klientide ootusi järjest paremini mõistma.