Regio Baltimaade navigatsiooniandmed on täpseimad ja aitavad vähendada logistikakulusid

Kas oled puutunud kokku olukorraga, kus logistikatarkvaras olev teede või aadresside andmestik ei ole piisav või juhatavad valesse kohta? Ebaühtlase kvaliteediga või vigaste andmete baasil tehtud teekonna planeerimine ja dispetšerilahendused kulutavad asjatult aega ja raha. 

On väga ebamugav, kui suur haagisega kaubaauto juhatatakse valede navigatsiooniandmete põhjal kitsale tupiktänavale, kus ümberpööramise võimalused praktiliselt puuduvad. Või kui aadress on vigane ja juhatatakse hoopis valesse asulasse. Ilmselt paljud meist panid tähele järgmist uudist: 2021 aasta jaanuaris kündis rekamees üles kilomeetrite jagu suusaradu Harku terviserajal Tallinnas kui sattus sõitma valede andmete tõttu kitsale metsarajale. Või teine näide: kui aadress on vigane ja Viimsi Aiandi tee asemel sõidetakse Tallinnas Aiandi tänavale – vahe on 17 km ja sõiduaega vähemalt 30 minutit, pigem isegi rohkem päevasel ajal. 

Selliste puudulikest andmetest tulenevate lisakulude ja õnnetuste vältimiseks on Regio meeskond välja töötanud lahendused, mis panustavad transpordi ja logistika valdkonda. Pakume kõiki Baltimaid hõlmavaid teede ja navigatsiooniandmeid mitmes eri väljundis: 

Põhjused, miks kasutada Regio andmeid või teekonnaarvutuse teenust: 

1. Eesti, Läti ja Leedu navigatsiooniandmed ühtses struktuuris 

Regio andmebaasis on kokku üle 347 000 km maanteid ning umbes 2,4 miljonit aadressi, sh talude aadressid. Andmed on kõigis kolmes riigis ühesuguse struktuuriga ja sidusalt ühendatud, nii on võimalik navigeerida näiteks Tallinnast Vilniusesse, lisades vahepeale soovitud peatuseid ning optimeerides teekonda nende punktide vahel. 

2. Aadressandmed on ajakohased 

Regio andmeid kasutava kliendi süsteemi jõuavad uuendatud andmed kord kuus. See on piisav sagedus, et olulisemad teede ja aadresside muudatused jõuaksid kliendi töörakendusse ilma probleemideta. 

3. Usaldusväärsed ja täpsed andmed 

Meie navigatsiooniandmed pärinevad eri allikatest: nii avalikest riiklikest andmekogudest kui ka Regio enda kogutud andmetest. Nii on erinevatest allikatest kokku pandud andmed täpsemad, rohkema infoga. Regio meeskond pöörab erilist tähelepanu andmetäpsusele, tänu sellele võib navigatsiooniinfo kasutaja olla veendunud, et ta jõuab sihtkohta õigel ajal ja optimaalseimat teekonda pidi. 

4. Rohkelt kasulikke atribuute 

Teede navigatsiooniandmed sisaldavad lisaks teejoone infole ka muid olulisi atribuute, näiteks keskmine sõidukiirus, pöördepiirangud, ajalised piirangud, sõiduki tüübist sõltuvad piirangud, juurdepääsupunktide info jpm. Kõiki neid atribuute arvesse võttes on võimalik leida just soovitud ajahetkel lühim või optimaalseim teekond, et viia asjatute lisakilomeetrite arv võimalikult väikeseks. 

5. Lihtne ja mugav integreerida 

Pakume andmeid mitmel erineval viisil: 

  • Komplekteerime andmed kliendi logistikatarkvara jaoks vastavalt tarkvara nõuetele ja vajadustele. 
  • Regio API teekonnaarvutuse teenuse ühendamine kliendi süsteemi. 

API liidestamine on tehtud võimalikult lihtsaks. See nõuab küll mõningaid IT alaseid teadmisi, kuid abiks on API teenuste dokumentatsioon, kus olulisemad parameetrid ja atribuudid on detailselt kirjeldatud. Teekonnaarvutuse teenust on võimalik üles seada sinna kuhu vaja, näiteks töölauarakendusse-, veebirakendusse- või mobiilirakendusse. 

6. Võimalus lahendada keerukaid logistilisi ülesandeid 

Teekonna arvutamise API teenust on võimalik kasutada mitmel moel. Lihtsamate ülesannete täitmiseks saab arvutada teekonna kahe või enama asukohapunkti vahel. 

Teekonnaarvutus kahe punkti vahel, kus pakutakse ka alternatiivset teekonda.

Keerukamaid ülesandeid aitab lahendada teekonna optimeerimine (ingl k Traveling Salesman Problem), mis võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel, sealjuures saab punktide läbimise järjekorda ise määrata või arvutada lühim ja optimaalseim teekonna kõigi punktide läbimiseks. 

Teekonnaarvutus mitme asukohapunkti vahel, kus punktide läbimise järjekord on kasutaja poolt ette antud. Teekonna pikkus 5,2 km ja ajaline kulu 13 minutit.
Teekonnaarvutus samade asukohapunktide vahel, kus punkte läbiv teekond on optimeeritud ajaliselt ja pikkuselt lühimaks. Teekonna pikkus 4,0 km ja ajaline kulu 10 minutit. 

7. Kasutajaspetsiifilised lahendused 

Arvestame alati kliendi eripärasid ja soove. Teekonna arvutamise teenuse saab arendada kasutajale vajalikule kujule. 

Regio omab täna enam kui 30 aasta pikkust kogemust ruumiandmete kogumises ning juba 15 aastat oleme tegelenud tarkvaraarendusega, tänu millele pakume klientidele võimalust kasutada meie ruumiandmeid võimalikult lihtsalt ja mugavalt.  

Loe lisa: www.regio.ee/regio-api-teenused 

Küsi lisa: kaardid@regio.ee või tel: 731 0122 

Veel postitusi

Kuidas jalutamine põnevaks teha?

Uutes paikades kõndimine on ju nagunii huvitav, kuid ikka juhtub, et ei jõua kas piirangute või ajapuuduse tõttu seda teha. Aga sellest pole midagi. Vanadki koduümbruses käidud rajad või lihtsalt tuttavad kohad läheduses, millel pole põnevuse silti juures, pakuvad elamust. Siin on 12 soovitust, kuidas teistmoodi kõndida. 1. Vaata kaarti Kaardid peidavad endas kohti, mida … Vaata lähemalt

Regio kaardirakendus - Eesti apteegid

Veebikaart on hea visualiseerija  – apteekide kaardirakenduse lugu

Lugu sai alguse 2019 aastal augustis, kui klient pöördus meie poole sooviga arendada veebikaart, mis annaks ülevaate Eestis asuvatest apteekidest. Asukoha informatsioonist veelgi olulisemal kohal oli apteegireformiga seonduva info visuaalne edasiandmine: kas konkreetne apteek vastab 1. aprillist 2020. jõustuvatele nõuetele. Tellijal oli kaardirakendusega  kiire ning töö pidi valmima kahe nädala jooksul. Veebikaart pidi olema lihtne, … Vaata lähemalt

Regio Garmini GPS-kaart

15 aastat Regio Garmini kaarte

Esimesed versioonid Garmini ametlikul tehnoloogial põhinevast kaardist valmisid Regios 2008. aastal.  Teekonnajuhatuseta ehk kolmandate osapoolte tarkvaraga toodetud kaarte tehti Eestis juba varasemaltki, kuid esimesed korralikud Eesti andmed jõudsid Garmini Navigator Europe-sse Navteqi firma kaudu 2008. aastal ning needki olid pärit Regiost.  Milleks on vaja eraldi naviseadmeid, kui on olemas telefonid?  Korduvalt on arutletud selle üle, … Vaata lähemalt