Eesti kaart 1920

Kirjeldus

See kaart oli tarvitusel I Rahvasteliidu täiskogu koosolekul Genfis, kus sai üles võetud Eesti Vabariigi vastuvõtmise küsimus Rahvasteliitu ja ühes sellega Eesti Vabariigi de jure tunnistamine suurriikide poolt.

Oringinaal asub Rahvusarhiivi kogus ERA.495.10.28.

Küsi lisainfot