GIS konsultatsioonid

Pakume vabavaraliste GIS süsteemide konsultatsioone. Informatsiooni vabavaraliste süsteemide kohta leidub palju, mistõttu nende kasutamine iseseisvalt võib osutuda parajaks peavaluks. Regio spetsialistide kaasabil omandad baasteadmised tarkvara kasutamise kohta ja leiad vastused keerukamatele protsessidele. Lisaks loome tellimusel tööriistu ja abivahendeid töövoo efektiivsemaks muutmiseks näiteks QGIS tarkvaras.

Oskuste ja teadmiste puudumise puhul soovitame spetsialistidega konsulteerida juba projekti või hanke planeerimise etapis.

GIS süsteemid ja teenused, millele pakume konsultatsioone:

Andmebaasid

 • PostgreSQL – tasuta ja avatud lähtekoodiga relatsioonilise andmebaasi haldussüsteem
 • PostGIS – vabavaraline ruumiandmete laiendus
 • MySQL – tasuta ja avatud lähtekoodiga relatsioonilise andmebaasi haldussüsteem
 • SQLite – C-keeles kirjutatud andmebaasimootor, mis ei ole iseseisev tarkvara, vaid dokumenditeek, mis arenduse käigus rakendusse lisatakse. SQLite kuulub manustatud andmebaaside hulka.
 • Oracle – mitme mudeliga andmebaasi haldussüsteem. Tavapäraselt kasutatakse seda veebipõhiste protsesside töötlemiseks, andmete hoidmiseks ja segaandmebaaside töös hoidmiseks.

QGIS – tasuta ja avatud lähtekoodiga platvormideülene geograafilise infosüsteemi rakendus, mille abil saab ruumiandmeid luua, visualiseerida, muuta, analüüsida ja väljavõtteid teha.

Kaardikomponendid

 • Mapbox-gl – kliendipoolne JavaScripti teek veebikaartide ja kaardirakenduste loomiseks, põhinedes Mapboxi tänapäevasel kaardistamise tehnoloogial.
 • Leaflet – avatud lähtekoodiga JavaScripti teek, mida kasutatakse veebikaardi rakenduste arendamisel.
 • OpenLayers, v2, v3+ –  laia funktsionaalsusega vabavaraline JavaScripti teek, mille baasil saab ehitada kaardirakendusi.
 • Google Maps API – tasulised asukohapõhised API teenused, mida saab integreerida nii e-poodi, kaardirakendusse, desktop tarkvarasse jne.

Koordinaatsüsteemid – eeskirjad, mis määravad punkti asukoha ühe või enama arvu ehk punkti koordinaatide abil. Enamlevinud koordinaatsüsteemid on näiteks L-EST97 ja WGS-84 süsteemid.

Geomeetria formaadid ja standardid (WKT, GML, KML, GeoJSON, jne)

Geomeetria töötlus, korrastamine, valideerimine, transformeerimine

Ruumiandmete API-d

 • Aadressid – on olulised täpse asukoha määramiseks mitmes valdkonnas (e-kaubandus, transport, avalikud teenused), mistõttu toimiv ja töökindel aadressotsing on kriitilise tähtsusega.
 • Teekonnaarvutus – oluline teenus transpordi- ja logistika ettevõtetele, samuti avaliku teenuse pakkujatele nagu näiteks kullerid, taksod, ühistransport.
 • Raster- ja vektorkaardid (WMS, TMS, MVT) – täpsed ja ajakohased aluskaardid kasutamiseks kodulehtedele ja interaktiivsetes kaardirakendustes.