Veebikaart on hea visualiseerija  – apteekide kaardirakenduse lugu

Lugu sai alguse 2019 aastal augustis, kui klient pöördus meie poole sooviga arendada kaardirakendus, mis annaks ülevaate Eestis asuvatest apteekidest. Asukoha informatsioonist veelgi olulisemal kohal oli apteegireformiga seonduva info visuaalne edasiandmine: kas konkreetne apteek vastab 1. aprillist 2020. jõustuvatele nõuetele.

Tellijal oli kaardirakendusega  kiire ning töö pidi valmima kahe nädala jooksul. Rakendus pidi olema lihtne, loogiline ja ülevaatlik, et ka tädi Maali saaks aru infost, mida kaardi abil edastada soovitakse.

Lisaks rakenduse loomisele oli oluline ka  rakenduses olevate andmete pidev uuendamine. Apteekidel oli tol hetkel 8 kuud aega oma ametlik tegevus seadusega vastavusse, mistõttu uuenesid selle aja jooksul pidevalt ka apteekide staatused, mis pidi omakorda rakenduses kajastuma.

Paralleelselt soovis klient saada ka staatilist kaardipilti 2020. aasta alguse seisuga, mis annaks ülevaate asulatest, kus apteegireformi järgselt asub apteek või mitte.

Apteegireformi järgselt oli kaardirakendus oma eesmärgi täitnud – info oli korrektselt ja õigeaegselt inimestele edasi antud. Kuna tehtud tööd ei soovitud niisama prügikasti visata, otsustas tellija rakenduse otstarvet muuta. Oma olemuselt rakendus palju ei muutunud – praeguseks kajastab kaardirakendus apteekide asukohainfot ja tegevusalasid.

Rakenduses on kasutusel Regio API TMS rasteraluskaart. Apteeke saab otsida lisaks kaardiaknale ka otsingukastis apteegi nime või selle aadressi järgi. Lisaks on apteeke võimalik filtreerida erinevate parameetrite alusel.

Praegu uuenevad apteekide andmed kaardirakenduses igakuiselt.

Kaardirakendus on kõigile nähtav Ravimiameti kodulehel: https://www.ravimiamet.ee/ravimid-muugiload-ohutus-ja-kaitlemine/ravimi-kaitlemine/apteek

Otseviide rakendusele: https://apteegid.ravimiamet.ee/

Veel postitusi

Orienteerumiskaart kui abivahend looduses liikumisel

Kui kuuled kuskil sõna „orienteerumine“, siis võib-olla pelgad seda proovida, sest sul on kujunenud eelarvamus, et tegu on võsas ragistamise ja mudas müttamisega. Tegelikult orienteerud sa iga päev, ise seda endale teadvustamata. Orienteerumisoskusel on meie igapäevaelus oluline roll, et jõuda punktist A punkti B. Selleks tuleb ümbritsevas ruumis langetada otsus, millist teed pidi sa sihtkohta … Vaata lähemalt

Rahvusatlas EGSi aastaraamatus

Eesti rahvusatlas – geograafide täitunud unistus Autor: Taavi Pae 1936. aasta 5. detsembril aastal kutsub August Tammekann kokku Loodusuurijate Seltsi juurde Eesti kaardistiku ettevalmistava komis-joni. Esimene istung toimus ülikooli Aia (nüüd Vanemuise) tänava õppehoones ning päevakorras oli kaardistiku sisu valiku, ulatuse, väli-muse, trükitehnilise külje, koostamise, väljaandmise ning levitamise küsimused. Koosolekule oli kutsutud professorid Heinrich Riikoja, … Vaata lähemalt

Kuhu minna lastega, kui kodus istumisest on villand?

Eriolukorra piirangud muutuvad leebemaks, kuid kindlasti ei saa veel mõnda aega kõiki lasteatraktsioone kasutada. Siiski tuleb koos kevadega meile kätte aina rohkem vabadust ja nii ongi aeg võtta ette need kohad, kuhu saab juba lastega minna kõiki praeguseid liikumisreegleid järgides. Põhiline reegel, mis võiks igaühel meeles püsida, on füüsilise vahe pidamine võõrastega, rääkimata otsesest kokkupuutest. … Vaata lähemalt