Veebikaart on hea visualiseerija  – apteekide kaardirakenduse lugu

Lugu sai alguse 2019 aastal augustis, kui klient pöördus meie poole sooviga arendada veebikaart, mis annaks ülevaate Eestis asuvatest apteekidest. Asukoha informatsioonist veelgi olulisemal kohal oli apteegireformiga seonduva info visuaalne edasiandmine: kas konkreetne apteek vastab 1. aprillist 2020. jõustuvatele nõuetele.

Tellijal oli kaardirakendusega  kiire ning töö pidi valmima kahe nädala jooksul. Veebikaart pidi olema lihtne, loogiline ja ülevaatlik, et ka tädi Maali saaks aru infost, mida kaardi abil edastada soovitakse.

Lisaks rakenduse loomisele oli oluline ka  rakenduses olevate andmete pidev uuendamine. Apteekidel oli tol hetkel 8 kuud aega oma ametlik tegevus seadusega vastavusse, mistõttu uuenesid selle aja jooksul pidevalt ka apteekide staatused, mis pidi omakorda rakenduses kajastuma.

Paralleelselt soovis klient saada ka staatilist kaardipilti 2020. aasta alguse seisuga, mis annaks ülevaate asulatest, kus apteegireformi järgselt asub apteek või mitte.

Apteegireformi järgselt oli veebikaart oma eesmärgi täitnud – info oli korrektselt ja õigeaegselt inimestele edasi antud. Kuna tehtud tööd ei soovitud niisama prügikasti visata, otsustas tellija rakenduse otstarvet muuta. Oma olemuselt rakendus palju ei muutunud – praeguseks kajastab kaardirakendus apteekide asukohainfot ja tegevusalasid.

Rakenduses on kasutusel Regio API TMS rasteraluskaart. Apteeke saab otsida lisaks kaardiaknale ka otsingukastis apteegi nime või selle aadressi järgi. Lisaks on apteeke võimalik filtreerida erinevate parameetrite alusel.

Praegu uuenevad apteekide andmed kaardirakenduses igakuiselt.

Kaardirakendus on kõigile nähtav Ravimiameti kodulehel: https://www.ravimiamet.ee/ravimid-muugiload-ohutus-ja-kaitlemine/ravimi-kaitlemine/apteek

Otseviide rakendusele: https://apteegid.ravimiamet.ee/

Veel postitusi

Kõrge sihtkoht: otsi kaardilt lähimad kõrguspunktid ja oledki leidnud uue avara vaatega reisisihi!

Sel nädalal algas koolivaheaeg ning paljud pered otsivad kohti, kuhu kodu lähedal minna – kas jalgsi, rattaga või autoga. Regio on selleks puhuks koostanud uutmoodi KAARDI, millele on kantud linnade ja valdade kõrgeimad kohad- kõrguspunktid. Võid seda võtta ka kui virtuaalset orienteerumisrada, et käia läbi oma lähima omavalitsuse kõige kõrgemad paigad. Foto: Raku järv. Autor: Silvia Pärmann Kuidas … Vaata lähemalt

Navi

Kuidas salvestada käsiseadmege võimalikult täpne teepunkt?

Loodetavasti on järgnevast veidi abi neile, kel vaja naviseadmega mõni teepunkt salvestada (geopeitur aaret peitmas, maaomanik oma krundil, metsamees jne). Tuleb märkida, et mitteprofessionaalsete seadmete kasutamisel võib mitmete tegurite mõjul (seadme enda “võimekus”, sellele “nähtavate” satelliitide arv ja asukoht taevakaarel, puude lehestik ja muud takistused, ilmastik jpm.) salvestatud asukoht olla tegelikust meetrites erinev. Seetõttu proovime neid vigu võimalikult … Vaata lähemalt

Retk mööda Õ-piiri

Mandri-eestlased on suures osas omaks võtnud teadmise, et saarlased õ-häälikut ei kasuta ja asendavad selle ö-ga. Ometi pole see igal pool saarel niimoodi, sestp õ-piir. Saaremaa murdekeele tuntuim „firmamärk“ on kahtlemata õ-hääliku puudumine kõnekeeles. Kas saarlased ütlevad selle asemel ö või midagi ö ja õ vahepealset, jätame juba foneetikute otsustada, kuid selge on see, et … Vaata lähemalt