Veebikaart on hea visualiseerija  – apteekide kaardirakenduse lugu

Lugu sai alguse 2019 aastal augustis, kui klient pöördus meie poole sooviga arendada veebikaart, mis annaks ülevaate Eestis asuvatest apteekidest. Asukoha informatsioonist veelgi olulisemal kohal oli apteegireformiga seonduva info visuaalne edasiandmine: kas konkreetne apteek vastab 1. aprillist 2020. jõustuvatele nõuetele.

Tellijal oli kaardirakendusega  kiire ning töö pidi valmima kahe nädala jooksul. Veebikaart pidi olema lihtne, loogiline ja ülevaatlik, et ka tädi Maali saaks aru infost, mida kaardi abil edastada soovitakse.

Lisaks rakenduse loomisele oli oluline ka  rakenduses olevate andmete pidev uuendamine. Apteekidel oli tol hetkel 8 kuud aega oma ametlik tegevus seadusega vastavusse, mistõttu uuenesid selle aja jooksul pidevalt ka apteekide staatused, mis pidi omakorda rakenduses kajastuma.

Paralleelselt soovis klient saada ka staatilist kaardipilti 2020. aasta alguse seisuga, mis annaks ülevaate asulatest, kus apteegireformi järgselt asub apteek või mitte.

Apteegireformi järgselt oli veebikaart oma eesmärgi täitnud – info oli korrektselt ja õigeaegselt inimestele edasi antud. Kuna tehtud tööd ei soovitud niisama prügikasti visata, otsustas tellija rakenduse otstarvet muuta. Oma olemuselt rakendus palju ei muutunud – praeguseks kajastab kaardirakendus apteekide asukohainfot ja tegevusalasid.

Rakenduses on kasutusel Regio API TMS rasteraluskaart. Apteeke saab otsida lisaks kaardiaknale ka otsingukastis apteegi nime või selle aadressi järgi. Lisaks on apteeke võimalik filtreerida erinevate parameetrite alusel.

Praegu uuenevad apteekide andmed kaardirakenduses igakuiselt.

Kaardirakendus on kõigile nähtav Ravimiameti kodulehel: https://www.ravimiamet.ee/ravimid-muugiload-ohutus-ja-kaitlemine/ravimi-kaitlemine/apteek

Otseviide rakendusele: https://apteegid.ravimiamet.ee/

Veel postitusi

Armsatest nahkhiirtest, aga mitte ainult

Kristel Kaljund vestleb saksa lastekirjaniku Dorothea Flechsigiga. 8. detsember 2020 Dorothea Flechsig külastas Eestit 2019. aasta sügisel, mil ta esines lastele Tartu Linnaraamatukogus. Põhjust kohtumiseks andsid Tartu Linnaraamatukogu head kogemused niisuguste üritustega ja muidugi Dorothea Flechsig sulest pärit raamatud, mis on eesti keeles ilmunud: 2013. aastal tuli Regio kirjastusest auhinnatud Saksamaa lasteatlas („Petronella atlas“) ja 2017. … Vaata lähemalt

Simon Reeve Lõunapöörijoonel. Rännak peidetud maailmanurkadesse

Simon Reeve paikades, kuhu lugeja kunagi ei satu

Simon Reeve’i nimi on kindlasti tuttav paljudele eestlastele, kellele meeldib reisisaateid jälgida või ise rännata. Aga lisaks sellele, et ta on hinnatud (tele)ajakirjanik ja vahva reisisell, on ta fenomenaalne jutuvestja. Inglise Hendrik Relve, kui soovite. Reeve’il on samamoodi maakeral toimuva kohta avarad eelteadmised, lahtised silmad ja oskus vormida kõike, mida ta näeb-kogeb, köitvaks looks. Kulisside … Vaata lähemalt

Regio atlased

Uus Regio Eesti teedeatlas! 25 aastat Regio esimese teedeatlase ilmumisest

Äsja ilmunud Regio Eesti teedeatlas on justkui vahekokkuvõte elust Eestimaal. Paberatlasel on ikka oma kindel koht digivahendite kõrval. Regio teedeatlasel ei saa näiteks kunagi aku tühjaks ja selle kasutamine ei sõltu mobiililevist. Teedeatlas on parim reisijuht, et juba kodus reisiplaane teha või ka lihtsalt igasuguseid kohti uudistada. Esimene täpsemas mõõtkavas (1:200 000) Regio Eesti teedeatlas … Vaata lähemalt