Liv-Est-Kurland 1898

  • Mõõdud 72 x 71 cm
  • Mõõtkava 1:750 000

Kirjeldus

Kaart kujutab Balti provintse vastavalt Vene impeeriumi haldusjaotusele enne 1917. aastat.
Kaart katab sajaprotsendiliselt praeguse Eesti ja Läti terrioorimi; kaasaegsest Leedust on välja jäänud lõuna- ja edelaosa. Välja on toodud kolme provintsi sisemine haldusjaotus ja lisaks eesti-läti keeleala piir.
Kaart on saksa keeles. Kaasaegse Leedu varem Poolale kuulunud osas on nimed vanas poola keeles (saksa transkriptsioonis).

Detailselt on kujutatud haldusüksused ja raudteed, reisilaevade marsruudid, nelja erinevat tüüpi teed. Reljeefi antakse edasi varjutusega, kõrgusmärke kasutatud pole. Lisaks tähistavad erinevad sümbolid losse, kirikuid, tehaseid jne. Metsade ja soodega kaetud alad on detailselt välja toodud.

  • Väljaandja: N. Kymmel – Riia, 1898 (4. trükk).
  • Toimetanud Dr. Henry Lange.
  • Litografeeritud W. Greve Kuninglikus Litograafia Instituudis Berliinis.

Küsi lisainfot