Tehtud tööd

GIS valdkonnas tehtud tööd

 • Teede navigeerimiskihi kokkupanek kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt Tartu linnavalitsusele
 • Valla tervikteede andmebaasi ning andmetabelite korrastus Viimsi vallale
 • Aruannete põhjal geoloogiliste uuringualade tuvastamine ning uuringualade ruumikujude loomine Eesti Geoloogiateenistusele
 • Eesti topograafiliste andmete generaliseerimine ja korrastamine 1:20 000 põhikaardi jaoks Maa-ametile
 • Ruumiandmete digitaliseerimine Kaitseväele
 • Teede navigeerimiskihi ning huvipunktide kokkupanek SMIT-le
 • Teekonna planeerimise ja aadressandmebaasi loomine ja uuendamine Tark Tee portaalis kasutamiseks Maanteeametile
 • Teema- ja infograafiliste kaartide koostamine potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulga ja tagamaa kohta Rahandusministeeriumile
 • Kliendi sisendinfost lähtuvalt eriotstarbeliste kaardirakenduste loomine: Pokuloenduse rakendus, Omniva reklaamalade rakendus, Ravimiameti apteekide rakendus, TÜ koroonaviiruse seire reovees rakendus
 • Pangakanalite ja rahvastiku tiheduse analüüsikaartide loomine Eesti Pangale
 • Teemakaardid Garmini GPS-seadmetele Eleringile
 • Lennujaamade takistuste andmebaasi loomine Tallinna Lennujaamale
 • Lennukaartide andmete digitaliseerimine Deutsche Flugsicherung GmbH-le
 • Aadresspunktide korrastamine fiiberoptilise planeerimise eeltööna Estonian Fiberile
 • Läti ja Leedu ruumiandmete kogumine ja komplekteerimine vastavalt kliendi nõuetele
 • Regio Eesti Teed mobiiliäpi arendus
 • Andmekihtide loomine ja QGIS tööriistade arendus kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt

Seinakaardid

Sisekujundus