eng

Kaardid

Kontuurkaardid

Mirjam Parmasto
kaardilahenduste osakond
Tel 731 0122
hulgi@regio.ee


Tulime vastu geograafia õpetajate palvele ja tegime võimalikuks kontuurkaartide tasuta printimise.

NB! Kõik kaardid on ajakohase infoga - uuendatud 2019. aastal.

Valige allpool olevast loetelust sobiv kontuurkaart, avage fail ja trükkige see oma printerisse. Juhul kui soovite A3 kaarte trükkida A4 printeris, siis soovitame kasutada "Fit to Printer Margins", "Fit to Page" vms käsku, mis automaatselt enne kaardi trükkimist vähendab selle A4 formaati.

Kaarte võib kasutada Creative Commons litsentsi alusel: (cc) Regio 2019 Mõned õigused reserveeritud https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Lühidalt tähendab see, et kaartide levitamisel peab jälgima:
1) et trükitud kaardil oleks alles viide autorile, s.t Regiole;
2) et kaarte ei tohi kasutada kommertseesmärkidel, s.t müüa;
3) et kui kaarte muudetakse, modifitseeritakse või tehakse nende alusel uus töö, siis võib seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel nagu need, millega nad jagati. Ehk siis: peab jälgima, et alles jääks viide Regiole kui autorile, ja kaarte ei või kasutada kommertseesmärkidel.


Failid
Aafrika füüsiline (A4)
Aafrika riigid (A4)
Aasia füüsiline (A4)
Aasia riigid (A4)
Arktika ja Antarktika (A4)
Austraalia ja Okeaania (A4)
Austraalia ja Uus-Meremaa (A4)
Balti riigid (A4)
Eesti füüsiline (A4)
Eesti füüsiline. Maastikuline liigestus (A4)
Eesti füüsiline. Rahvuspargid ja looduskaitsealad (A4)
Eesti halduskaart. Maakondade piirid ja linnad (A4)
Euroopa füüsiline (A4)
Euroopa riigid (A4)
Lõuna-Ameerika füüsiline (A4)
Lõuna-Ameerika riigid (A4)
Maailma füüsiline (A3)
Maailma kliimavöötmed (A3)
Maailma loodusvööndid (A3)
Maailma riigid (A3)
Põhja-Ameerika füüsiline (A4)
Põhja-Ameerika riigid (A4)