EL projektid

Frankfurdi messil 2019

Kaardikirjastused Regio OÜ (Eesti) ja SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta (Läti) viivad ellu projekti “Geoname translator for maps” (Est-Lat 112). Projekt viiakse ellu Eesti-Läti (EST-LAT) piiriülese koostöö programmi temaatilise eesmärgi „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine“ prioriteetse suuna „Aktiivne ja atraktiivne ärikeskkond“ raames. Projekti abikõlblikud kogukulud on 356 166,20 eurot, millest 251 043,88 eurot kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist Interreg V-A. Projekti eeldatav kestus on 19 kuud (01.09.2019 – 31.03.2021).

TerraLexiconi näol on tegemist lahendusega, mis tõlgib kohanimesid otse kujundusfailis.
Rohkem infot leiate leheküljelt https://terralexicon.eu/

31.03.2021: Uus automaatne tõlketeenus nimede tõlkimiseks otse kujundusfailis on valminud. Vaadake lähemalt Regio pressiteade TerraLexicon 2021.pdf

Kõikide perioodi 2014 – 2020 Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi Interreg V-A osalejate seast valiti välja 15 projekti, seal hulgas “Geoname translator for maps”, mille tutvustamiseks Eesti-Läti piiriülene programm on kokku pannud tutvustavad videod.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.