eng

Firmast

Lühitutvustus

Regio tegevusalad on kaartide loomine, ruumiandmete kogumine, töötlemine, visualiseerimine.

Regio toodab aastas mitusada erineva nimetusega kaarti, enamik nendest valmistatakse tellimuse põhjal ja ainult mõnes eksemplaris. Oskame teha kaarte, mis on ilusad, loetavad ja täpsed kõigis mõõtkavades iga ülesande lahendamiseks.

Geoinfovallas kuulub Regiole enimkasutatav, ainuke pidevalt uuenev ning ühtlase kvaliteediga Balti riikide teedeandmestik ja mahukaim aadressandmebaas. Omame pikaajalist kogemust erinevate ruumiandmete töötlemisel ja haldamisel.

REGIO asutati 1990. aastal Tartu Ülikooli spin-off firmana. Alates 1. jaanuarist 2016 tegutseb Regio OÜ. Oleme spetsialiseerunud keerukate ja infomahukate kaartide tootmisele, lisaks trükitavatele kaartidele valmistame ka GPS-kaarte.