eng

Firmast

EL projektid

Kaardikirjastused Regio OÜ (Eesti) ja SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta (Läti) viivad ellu projekti “Geoname translator for maps” (Est-Lat 112). Projekt viiakse ellu Eesti-Läti (EST-LAT) piiriülese koostöö programmi temaatilise eesmärgi „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine“ prioriteetse suuna „Aktiivne ja atraktiivne ärikeskkond“ raames. Projekti abikõlblikud kogukulud on 356 166,20 eurot, millest 251 043,88 eurot kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist Interreg V-A. Projekti eeldatav kestus on 19 kuud (01.09.2019 - 31.03.2021).

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.