eng

Teenused

AnalüüsidTel: 731 0122
kaardid@regio.ee


Regio pakub ettevõtetele, uurimisasutustele ja riigiasutustele ruumiandmetel põhinevaid analüüsiteenuseid.

Analüüsi tulemusena toodetud andmed vormistatakse nii kujundatud teemakaartide kui andmetena, mida klient saab ise edasi töödelda.

Andmete analüüsi teostatakse nii Regio andmebaasi andmete põhjal kui kliendi andmete alusel.

Valdkonnad:

  • transpordi optimeerimine (kaugustsoonid, kaugusvahemike arvutamine)
  • ettevõtte parima asukoha analüüs (kauplus, jäätmekäitluskeskus)
  • klientide ja/või objektide asukohtade analüüs
  • loodusnähtuste ja -objektide asukoht ja mõjutsoonid
  • inimtegevuse mõjutsoonid
  • linna, valla ja maakonna planeerimise eelsed ruumianalüüsid
  • sektoraalsed planeeringud ja arengukavad (meditsiin, haridus, transport, roheline võrgustik)