eng

Teenused

Andmetöötlus

Tel: 731 0122
kaardid@regio.ee


Pakume ruumiandmetega seotud andmetöötlust, analüüse, konsultatsioone

Regio saab aidata, kui teabenõude järel saadud standardsetest andmeväljavõtetest ei piisa.

Regios on:

 • hea ülevaade Eestis enamkasutatavatest avalikest ruumiandmete kogudest.
 • oskus neis sisalduvaid andmeid kasutada, töödelda ja kliendi nõuetele vastavateks andmekomplektideks kokku panna.
 • oskus teha inventuuri kliendi olemasolevates ruumiandmetes, anda eksperthinnang andmete seisukorra kohta ja pakkuda välja võimalused andmekogu parendamiseks.

Pakume ruumiandmete loomise ja korrastamise teenuseid:

 • digitaliseerimine (vektorandmete loomine rasterandmete alusel: satelliidipildid, ortofotod, rasterkaardid jmt)
 • süstematiseerimine
 • korrastamine
 • klassifitseerimine
 • skaneerimine
 • konverteerimine
 • transformeerimine
 • georefereerimine
 • tabelandmete korrastamine ja erinevate tabelite sidumine

Andmete töötlemise tulemusena on andmed korrastatud ja ühtses süsteemis. See võimaldab kliendil neid kasutada korrektse sisendina enda edasistes tööprotsessides.