eng

Tasuta

cc

Kui kaardil on õiguste real kiri - (cc) Regio + aastaarv. Mõned õigused reserveeritud - , siis see tähendab, et kaarte võib kasutada Creative Commons litsentsi alusel http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Lühidalt tähendab see seda, et kaartide koopiana levitamisel peab jälgima:
1) et trükitud kaardil oleks alles viide autorile s.t Regiole
2) et kaarte ei tohi kasutada kommertseesmärkidel s.t müüa
3) et kui kaarte muudetakse, modifitseeritakse või tehakse uus töö nende alusel, siis võib seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel kui need millega nad jagati - ehk peab jälgima, et jääks alles viide Regiole kui autorile ja neid ei või kasutada kommertseesmärkidel.