www.regio.ee
GIS koolitus ja konsultatsioon

Mati Tee
MapInfo ja GIS koolitused
5568 6312, 738 7300
mati.tee@reach-u.com


Reach-U viib regulaarselt läbi mitmeid GIS-ga seotud koolitusprogramme, mis suurendavad kliendi GIS-baas-tarkvara (MapInfo) kasutusoskusi. Järjest enam on meie poole pöördutud ka palvega aidata GIS tarkvara valikul, eelanalüüsil ja lähteülesannete püstitamisel. Kõike seda julgeme pakkuda sellel lihtsal põhjusel, et omame üle kümne aastast kogemust erinevate GIS tarkvarade ning kaardiandmete rakendamisel organisatsiooni hüvanguks.


Pakume:

  • MapInfo Professional koolitust või personaalset konsultatsiooni
  • Microstation ja MicroStation Geographics koolitust või personaalset konsultatsiooni
  • GIS alast nõustamist, GIS eelanalüüsi ja lähteülesannete koostamist, GIS strateegiate koostamist ja elluviimist
  • alates 2010 sügisest ka MapBasicu koolitusi ja teisi erikoolitusi.

Juhul, kui meie poolt pakutavate standardkoolituste sisu ei vasta täpselt teie vajadustele või teil on soov saada vastused tarkvara kasutamisega seotud tehnilistele küsimustele teie juures kohapeal, siis küsige julgesti personaalset konsultatsiooni. Sellisel juhul on tasu 55.- eur tunni eest (sh. käibemaks).

MapInfo Professional tarkvara koolituste traditsioon on väga pikaaegne. Regio on MapInfo koolitusi korraldanud 11 aastat ning pärast koolitust tullakse sageli ütlema, et väga tore ja kasulik ning praktilisi oskusi andev koolitus oli. Päris algajad saavad selgeks põhilised töövõtted ja üle kartusest programmiga töötada. Natuke juba oskajad saavad süsteemsema ülevaate, teadmised ühe või teise funktsiooni detailidest, sageli oskuse läbida teatud töö etappe lihtsamalt ja vähemate liigutustega. Koolitusele tulnud „saatusekaaslased” on 99% huvitatud õppimisest, sest nad puutuvad MapInfoga kokku enamasti igapäevaselt. See loob sõbraliku ja toreda õhkkonna. Sissetöötatud koolitusprogrammile vaatamata toimub Regio poolt kursuse materjalide pidev täiustamine. Kursuse materjali moodustavad eestikeelne teooriakonspekt käsitletavatest teemadest ja nende seotusest MapInfo tarkvaraga ning harjutuste konspekt. Kursused on väga praktilised – paralleelselt lektoriga ja lektori juhendamisel lahendatakse koos harjutusi. Harjutused põhinevad Eestiga seotud andmestikel. Kursuse kava võib ühest asutusest pärit grupi korral komplekteerida ka ainult grupi jaoks olulistest teemadest koosnevana. Kursuse lõpus saab iga osaleja tunnistuse Regio koolitusel osalemise kohta.

MapInfo baaskoolitus
MapInfo koolitus edasijõudnutele
MapBasic algajatele
Geoanalüüsi ja andmete lõimimise ekspertkoolitus
Geopäringute koolitus UUS!
Geoandmete visualiseerimise ekspertkoolitus UUS!
Koolituste ajakava

Failid