www.regio.ee
Teemainfo


Tanel Ilves
geoinfo müügijuht
738 7348
tanel.ilves@regio.ee

Erki Kokkota
müügijuht
738 7303
erki.kokkota@regio.ee


Teemainfo all mõistame üksikuid kihte Regio andmebaasidest, mida saab kasutada eraldi või koos teiste andmestikega.

Aadressvahemikud

Aadress-vahemik on geokodeerimise ja kiire aadress-otsingu jaoks koostatud tänavavõrgu andmestik, mis sisaldab tänavalõikude täpsusega aadresse. Aadress-vahemikud võimaldavad ligikaudset geokodeerimist ning analoogse andmestiku on oma kasutusse saanud nt üle-maailmse kaarditeenuse pakkuja Maporama.

Kirjeldus:

 • Tänavavõrgustikku on lihtsustatud (nt. on kaotatud keerulised ristmikele pealesõidud jms)
 • Tänavalõikudele on määratud suund vastavalt aadresside esinemisele
 • Igal tänavalõigul on mõlemal pool suurim ja väikseim majanumber, kui tänavalõigule ei vasta ühtki aadress-väärtust, omistatakse väärtus "-1"
 • Aadress-andmete esinemise ebakorrapärasustest annab märku atribuut "tyyp".

Teede maatriks

Teede ja tänavate võrgustik üldistatud kujul, mis annab võimaluse teostada kiireid logistilisi arvutusi (teekonnaarvutus etteantud aadresside vahel jms). Logistika maatriksit kasutatakse peamiselt logistikatarkvarades, muuhulgas võimaldab teekonnaarvutust ka Regio VeebiKaardi teenuse funktsionaalsus.

Posti sihtnumbrid

Eesti postiindeksite loetelu koos vastava postiindeksi üksuse aadressinfoga. Koostöös Eesti Postiga on loodud Tallinna posti sihtnumbrite korrastatud areaalid, lisaks on genereeritud sarnased areaalid kogu Eesti ala kohta tarkvaraliselt.

Posti sihtnumbrite areaale saab kasutada nt otsepostituskampaaniate jms kavandamisel, samuti saab teostada nende abil mitmeid keerukamaid geoinformaatilisi analüüse.


Turismiinfo


Eesti Turismi andmebaas hõlmab Regio poolt kogutud huviväärsused ja turismiobjektid üle kogu Eesti. Vaatamisväärsuste ja turismiobjektide arv Regio andmebaasis on üle 5000. 

Kogutud on väga erinevates kategooriates objekte, mis andmebaasis on eristatud tüübi järgi.


Turismiobjektid:

 • Infopunktid
 • Avalikud internetipunktid
 • Sularahaautomaadid
 • Tanklad, autoteenindused, parklad
 • Hotellid, ööbimiskohad
 • Restoranid, muud söögikohad
 • Telkimisplatsid, ujumiskohad
 • Teatrid, kinod
 • Postkontorid
 • Postkastid 
 • Haiglad, apteegid 
 • Ratsatalud, kalastustalud
 • Paadilaenutused, rattalaenutused
 • Murdmaasuusarajad, mäesuusanõlvad
 • Piiripunktid
 • Bussijaamad, raudteejaamad, lennujaamad
 • Sadamad
 • Politsei, väeosa
 • Metskonnad
 • Maakonna-, linna-, vallavalitsused


Huviväärsused:

 • Mõis, tuulik, linnus, sild
 • Arheoloogiline, kultuurilooline, muu ajalooline paik
 • Kultusekivi, rändrahn, park või hiis, üksik puu
 • Pinnavorm, veega seotud, muu looduslik objekt
 • Muuseum
 • Matkarada
 • Vaatetorn, tuletorn
 • Kirik, kabel, kalmistu