www.regio.ee
Street-U


Gaspar Anton
Street-U tootejuht
+372 533 09 423
gaspar.anton@regio.ee


Street-U on veebipõhine rakendus, mis võimaldab kasutajal näha ümbritsevat tänavalt vaadatuna. Põhimõtteliselt sarnaneb rakendus Google Street View’ga, omades samal ajal mitmeid eeliseid nagu regulaarne andmete uuendamine, mõõdistuste teostamine pildilt ja võimalus sisestada või kanda geoandmeid pildile.

Ajavahemikus aprill-mai 2014. kaetakse Harjumaal avalikus kasutuses olevad teed ja tänavad. Meie eesmärk on uuendada pildiandmeid regulaarselt ning tegeleda pidevalt uute alade katmisega.

Milleks Street-U rakendust kasutada?

Rakendus võimaldab teostada mitmeid praktilisi toiminguid:
  • kontrollimine ja eelplaneerimine
  • objektide mõõdistamine ja andmete kogumine
  • tõestusmaterjali kogumine
  • järelevalve

Kellele on Street-U rakendus mõeldud?

Rakendus on aktiivselt kasutusel järgnevates valdkondades:

  • Tee ehitus ja hooldus
  • Riiklik järelevalve ja kohalik omavalitsus
  • Projekteerimine, geodeesia ja arhitektuur
  • Elektri - ja kommunaalvõrkude haldus