Hooned  


Tel: 731 0122
kaardid@regio.ee

 


Regio andmebaas sisaldab hoonete ruumikujusid koos hoonete kohta käiva lisainfoga.

Eesti alal on hooneid kaardistatud terve riigi ulatuses.

Lätis ja Leedus on kogutud suuremate linnade hoonete ruumikujud.


Regio pakub:

1. Hoonete ruumikujude väljavõtet andmebaasist vektorkujul

Hoonete kontuuridega seotud lisainfo:

  • aadress
  • hoone tüüp ehk kasutusotstarve
  • kõrgus
  • eluruumide arv (korterid)
  • mitteeluruumide arv (asutused)

Formaat: .tab, .shp, .dgn, .dxf, .dwg

Asukohatäpsus: 5m või täpsem (vastab mõõtkava 1:10 000 asukohatäpsusele)

2. Hoonete info tabelkujul

Esitatud on hoone keskpunkti koordinaadid, aadress, hoone tüüp jm hoone info.

Formaat: .csv, .xls, .mdb