Teed ja navigatsioon  


Tel: 731 0122
kaardid@regio.ee

Regio haldab maailmas unikaalset Baltikumi teede ja navigatsiooniinfo andmebaasi.

Teede telgjooned ja ristumiskohad on vormistatud nii, et nende andmetega on võimalik lahendada logistilisi ülesandeid, lisaks sisaldab andmebaas põhjalikku navigatsiooniinfot.

Regio pakub:

1. Baasnavi andmekomplekt

Teedevõrgustikuga on seotud kõige põhilisem naviinfo nagu tee klass, kate, suurim lubatud kiirus, tee tüüp, suunalisus, liiklemiseks lubatud sõiduki tüüp, tasandilisus.

2. Ekspertnavi andmekomplekt

Lisaks põhilistele naviinfo atribuutidele sisaldab andmeid realisuse, reaalsete sõidukiiruste, pöördepiirangute, ajaliste piirangute, sõiduki tüübist tulenevate piirangute (massi-, kõrgus- ja laiuse piirangud), hoiatusmärkide jms kohta.

  • Eesti teede ekspertnavi

3. Spetsiaalsed väljavõtted teede andmebaasist vastavalt kliendi soovile

4. Aadressvahemike andmestik

Aadressvahemikud on geokodeerimise ja kiire aadressotsingu jaoks koostatud tänavavõrgu andmestik, mis sisaldab infot tänavalõigu ääres olevate majade aadresside kohta. Aadressvahemikud võimaldavad ligikaudset geokodeerimist.

Kirjeldus:

  •  tänavavõrgustikku on lihtsustatud (nt. on kaotatud keerulised ristmikele pealesõidud jms)
  • tänavalõikudele on määratud suund vastavalt aadresside esinemisele

5. Kauguste arvutamise teenus

Arvutatakse kliendi poolt ette antud lähtepunktide ja sihtpunktide omavaheliste kaugusvahemike maatriks.

6. Tänavate ristmikupunktid

Tänavate ristumispunktide koordinaadid koos ristuvate tänavate nimedega. Andmestik võimaldab otsida tänavate ristumisi ka ilma graafilisi andmeid (teejooni) kasutamata.


Viited
Baasnavi andmete kirjeldus
Ekspertnavi andmete kirjeldus
Kaardipood