www.regio.ee
Kvaliteet


REGIO KVALITEEDIPOLIITIKA

Regios peame kvaliteetseks tööd siis, kui klient on tulemusega rahul ja see on saavutatud majanduslikult ökonoomselt.

 

Klientide usaldus on meile kõige kallim. Selle teenime, kui peame oma lubadusi ja teeme tööd kvaliteetselt.

 

Kvaliteet annab töömõnu. Esimesena on hea meel hästi välja tulnud tööst tegijal endal. Seejärel kolleegidel, sest Regios ei saa enamasti tööd üksi teha. Lõpuks on oma tööd mõnus teha meie klientidel, kui nad Regio kvaliteetseid tooteid ja teenuseid kasutavad.

 

Kvaliteeti hindab alati klient. Kui vähegi võimalik, analüüsime oma tegevust koos kliendiga nii projekti käigus kui lõpus. Oleme tähelepanelikud ka oma tarnijate suhtes ja anname neile klientidena abistavat tagasisidet.

 

Regiolased töötavad peaga. Peaga töötajad püstitavad ise tööülesanded, mõtestavad isiklikku panust ühisesse tulemusse ning sõnastavad endale eesmärke. Just regiolased on edu põhiline võti, palju vähem on see seadmetes ja materjalides.

Selline töökorraldus annab vabaduse kõrval ka suure vastutuse igale regiolasele. Regio juhtkonnal on veel lisavastutus innustada igal aastal kõrgemate eesmärkide püstitamise suunas ja jälgida eesmärkide täitmist.

 

Regio töökultuur tähtsustab oma vigade ja kõrvalekallete pidevat jälgimist ning probleemide positiivset käsitlemist. Juhid töötavad Regios klientidele suunatud töö tegijate heaks, mitte vastupidi.

Analüüsime järjekindlalt oma tegevust, uuendame tööviise ja õpime klientide ootusi järjest paremini mõistma. Selline pidev oma ebatäiuslikkusega töötamine on innustav.

 

Pürgime selle poole, et saada järjest paremaks.

 


Failid
Regio ISO 9001:2008 sertifikaat