www.regio.ee
MapInfo materjale
Mati Tee
MapInfo müük
e-mail: mati.tee@reachu-u.com

Märksõnadeks on:

> MapInfo eestikeelne juhendmaterjal MapInfo iseseisvaks õppimiseks (versioon 3.1, uuendatud 9. august 2007)

> MapInfo Proviewer vabavara MapInfo andmestike vaatamiseks

> MapInfo Professionali kasutajad saavad MapBasic tarkvara tasuta alla laadida siit!

> MapInfo Professional 8.5 eestikeelne programmimenüü
(MapInfo Professional 8.5 menüükäsud on tõlgitud eesti keelde - NB! kasutamiseks ainult MapInfo versiooniga 8.5)

>  MapInfo projektsioonifail eesti koordinaatsüsteemide kirjeldustega (fail, mis tuleks kopeerida /Program Files/MapInfo/Professional/ kataloogi alla ja nimetada ümber mapinfow.prj -ks st. varasem fail ära kustutada või üle kirjutada).

MapInfo kihid põhi- ja baaskaardi kartogrammidega (igal kaardiruudul on küljes tema number, mis võimaldab teada saada avamiseks vajaliku rasterfaili nime). Juhul, kui failid asuvad EPK_10T kihi asukohakataloogist kataloog edasi Pohikaart kataloogius, siis on võimalik Hotlink nupuga ühe klikiga avada vajalikul hetkel vajalikus ruudus rasterplanšett.

> MapInfo lisavahendid e. MBX programmid, mida kõige rohkem on meie käest küsitud.

> MapInfo Professional veaparandused (update patches) igale MapInfo versioonile alates versioonist 4.5

> Eestimaa haldusjaotuse kihid leiab Maa-ameti kodulehelt (näiteks: ’2007 a. asustusüksus TAB’ - 4.02 Mb, 29.03.2007)

> Põhikaardi vektorvariandis kasutatavate tingmärkide ja joonestiilide toetuse MapInfole leiab Maa-ameti kodulehelt. lehekülje lõpus failid: ’Põhikaardi joonestiilid Mapinfos’ ( - 3.58 Kb, 17.02.2005 )
’Põhikaardi leppemärgid Mapinfos’ ( - 9.33 Kb, 17.02.2005 )

> GPS Utility tarkvara GPS seadmest andmete allalaadimiseks ja MapInfo kihi tekitamiseks (väljastab andmed GPS seadme mälust MID/MIF failina, mille saab MapInfos Table->Import käsuga avada). 


Failid
MAPINFOW.PRJ

Viited
MapInfo tarkvarast lähemalt